اخبار
مدافعان سلامت وبیماران بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند میزبان پرچم بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند.

مدافعان سلامت وبیماران بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند میزبان پرچم بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند.

خادمیاران ستاد بازسازی عتبات عالیات با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) پرچم بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در این بیمارستان بین بیماران و مدافعین حریم سلامت گرداندند.
۱